logistika predajní

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, predaj
Definícia: predstavuje výber riešení toku tovaru, informácií, ľudí - personálu aj zákaz­níkov - v predajných jednotkách
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: store logistics