logistika obehových procesov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: predstavuje in­tegrálne riadenie všetkých komponentov tohto obehového procesu
Zdroj: PODĽA: Drahotský, I. - B. Řezníček, B.: Logistika - procesy a jejich řízení. Brno: Computer Press, a. s. 2003.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: circulation processes logistics, en: flow processes logistics
Poznámka: Myslí sa tým doprava, ria­denie zásob, manipulácia s materiálom, bale­nie, distribúcia, skladovanie a tiež komunikač­né, informačné a riadiace systémy.