logistika nebezpečných nákladov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: predstavuje aplikované princípy logistiky v zmysle špeciálnych požiadaviek na zaobchá­dzanie s nebezpečnými látkami a predmetmi
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: hazardous goods logistics, en: dangerous goods logistics
Poznámka: Nebezpečný náklad (hazardous cargo) je tovar, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre tých, ktorí ním operujú, pre tých, ktorí sa na­chádzajú blízko neho, ako aj pre prostredie, a preto vyžaduje špeciálne zaobchádzanie.