logistický servis

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: predstavuje logistické výkony, t. j. služby spojené s pridanou hodnotou zahŕňajúce dodací čas, dodaciu spoľahlivosť, dodaciu pružnosť, do­daciu kvalitu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: logistické služby
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistical service
Poznámka: Cieľom je poskytovať zákazníkovi komplexné logistické služby.