logistický podnik

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: poskytovateľ služieb pre iné podni­ky, resp. zákazníkov v oblasti logistiky vrátane jej cel­kového riadenia
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: logistický dodávateľ
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics provider