logistický partner

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: podnik, ktorý organizuje ďal­ších logistických partnerov tretej strany na out­sourcing logistických funkcií
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics partner, en: lead logistics partner