logistický manažment²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, manažment
Definícia: riadiaci systém zodpovedajúci za riade­nie, plánovanie a zabezpečovanie logistických výkonov na strategickej a operatívnej úrovni
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics management