logistický špecialista

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: firma pôsobiacu na trhu v oblasti logis­tiky (doprava, skladovanie), ktorá poskytuje komplexné logistické služby
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: expert firm in logistics