logistické výkony

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: vznikajú činnosťou infor­mačných, manipulačných, skladových, preprav­ných a ďalších článkov v logistických reťazcoch v súvislosti s dodávaním tovarov zá­kazníkom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Logistické výkony obsahujú prepojenie úrovne logistických služieb a produktivity v lo­gistike. Podľa logistických prierezových úsekov možno logistické výkony rozdeliť na výkony dopravných systémov, výkony skladovacích a komisionárskych systémov, výkony logistic­kého manažmentu, výkony logistického con­trollingu.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics efforts, en: execution of logistics
Poznámka: Logistický výkon: stupeň úplnosti dodávky, priebežná doba zákazky, doba obratu zásoby.