logistické ukazovatele

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: prehľadné ukazo­vatele vypovedajúce o dianí v jednotlivých úse­koch logistického reťazca, používané controllingom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics indicators
Poznámka: Vzťahujú sa na jednotlivú zákazku, na logistický výkon alebo na výrobok.