logistické technológie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, informačné technológie
Definícia: relatívne ustálené súbory informačných, manipulačných, sklado­vých, prepravných a ďalších operácií, ktoré zaru­čujú žiaduci vzťah medzi logistickými výkonmi a nákladmi
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics technology, en: technics in logistics
Poznámka: V niektorých prípadoch je obťažné presné rozčlenenie na technológie, metódy, resp. techniky logistiky.