logistické nehnuteľnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: objekty vhodné pre logistiku, sklady, pozemky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics realties, en: logistics real properties
Poznámka: Požiadavky na takéto objekty sú uverejňované ako pomôcka pre investorov na webových stránkach, ale aj v ekonomických a odborných časopisoch.