logistické náklady

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: náklady na logistiku
Poznámka: Logistické náklady: celkové logistické náklady, skladovacie náklady na jednotku množstva, dopravné náklady na jednotku množstva, náklady z viazanosti kapitálu, osobné náklady na manipulovanú jed­notku množstva, náklady na odstraňovanie odpadu.