logistická komunikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: ko­munikácia medzi jednotlivými článkami logistického reťazca vrátane sprostredkovateľov, druhotných zákazníkov alebo dodávateľov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: communication in logistics
Poznámka: Výborná úro­veň komunikácie vnútri systému môže byť základom konkurenčnej výhody podniku.