logistická jednotka²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, doprava
Definícia: dopravno-technická jednotka
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: manipulačná jednotka
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistical unit, en: logistics unit, de: logistischer Einheit (die)