logistická jednotka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: predstavuje zoskupenie tovarov do formy a veľkosti štandardizovaných jednotiek
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Cieľom je vytvoriť optimálnu jednot­ku na skladovanie, dopravu tak, aby bolo zabezpečené dokonalé využitie palety z hľadi­ska výrobcu aj podľa potrieb a predstáv zákaz­níka, zjednodušiť tovarový tok a znížiť náklady. Výsledkom je plynulosť toku tovaru, menší po­čet manipulácií počas pohybu tovaru ku koneč­nému zákazníkovi, ekonomické využívanie skla­dových priestorov a kapacít, kapacít dopravnej siete, čím sa dosiahne absolútne zníženie nákla­dov na proces obehu. Základom logistickej jed­notky sú modulové obaly.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistical unit, en: logistics unit