logistici podniku

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: pracovníci, ktorí sa podieľajú na príprave rozpisu a riadení vstupných materiálov a vý­robných komponentov, ktoré vyžadujú spravidla osobitné podmienky manipulácie a skladovania
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.