logismatik

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizačná schéma
Definícia: pracovník, ktorý zabezpečuje pre podnik použiteľnú informačnú techniku, nielen z vnútropodnikového aspektu, ale i k celkovému okoliu, trhu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.