lex specialis derogat generali

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: pravidlo, podľa ktorého špeciálny právny predpis ruší všeobecný právny predpis
Zdroj: PODĽA: Žarská, E. a kol.: Verejná správa. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2016.

Príbuzné termíny: lex superior derogat inferiori, lex posterior derogat priori