latentná kriminalita

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kriminológia
Definícia: skrytá kriminalita, časť skutočnej kriminality, ktorá nie je vykazovaná v Evidenčno-štatistickom systéme kriminality
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: kriminalita, latentná environmentálna kriminalita, evidencia