kybernetika²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vedný odbor skúmajúci všeobecné princípy riadenia prenosu informácií (komunikácie) a kontroly v strojoch, živých organizmoch a sociálnych systémoch
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: cybernetics
Poznámka: Kybernetika (gr. kybernetike – umenie riadiť) je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike, v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií. Predmetom kybernetiky je spracovanie informácií pre potreby riadenia. Metódami kybernetiky sú systémový prístup a modelovanie pri riešení problémov. Zakladateľom kybernetiky je americký matematik N. Wiener.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kybernetika