kybermarketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: označenie zmien vyvolaných digitálnou revolúciou v používaní nových techník a technológii v marketingových činnostiach, ako je reklama, služby zákazníkom, predaj, výskum trhu a pod
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing, výklad pojmov. 2014.

Synonymum: elektronický marketing
Príbuzné termíny: tradičný marketing, klasický marketing, kybernákup