kvalita distribúcie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: distribúcia, kontrola kvality
Definícia: postupy a čas potrebný na nápravu chýb v distribúcii
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: obchodné služby
Poznámka: Chyby v distribúcii zahŕňajú napr. nesprávne zásielky, poškodenie tovaru, chybné dokumenty.