korpus¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lingvistika, informačná technológia a spracovanie údajov
Definícia: elektronická databáza textov zvyčajne veľkého rozsahu, spracovaná v jednotnom formáte, v súčasnosti štandardne doplnená o lingvistické informácie a vybavená vyhľadávacími nástrojmi na analýzu jazykových dát
Zdroj: Šimková, M.: Výberový slovník termínov a pojmov z korpusovej lingvistiky. In: Šimková, M. – Gajdošová, K. – Kmeťová, B. – Debnár, M.: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017.

Príbuzné termíny: korpus², podkorpus, referenčný korpus, reprezentatívny korpus, vyvážený korpus, špecializovaný korpus, všeobecný korpus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: corpus (pl. corpora)