konečné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, obchod, skladovanie
Definícia: zásoby vytvorené s prihliadnutím na skutočnosť, že daný produkt sa už viac nebude vyrábať
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Ak je potrebné, tieto zásoby môžu byť začlene­né do viazaných zásob, aby sa predišlo ich náhodnému odoslaniu a/alebo spotrebe.