konceptualizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: stanovisko tzv. umiernených nominalistov v stredoveku
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Rámec naratívnej poézie zároveň prekračuje smerom k hravosti, konceptualizmu, ba experimentu.
Zdroj kontextu: http://kloaka.membrana.sk/2011/12/konceptualizmus-vsedneho-dna/
Príbuzné termíny: nominalizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: conceptualism
Poznámka: Zastával názor, že všeobecné pojmy nie sú len prázdnym zvukom, ale sú nositeľmi významov, aby umožňovali usudzovanie a ľudskú reč – pred stvorením vecí majú svoje miesto v Bohu, po stvorení v ľudskom rozume.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Konceptualizmus