koncentrácia skladovej siete

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia, skladovanie
Definícia: proces sústreďovania zásob a veľkoobchodných operácií do menšieho počtu priestorovo a obratovo väčších skladov alebo súborov skladov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: sústreďovanie skladovej siete
Príbuzné termíny: sklad
Cudzojazyčný ekvivalent: en: processes of warehose network concentration