komunikátor

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zastaraný termín [?]

Oblasť: masové komunikácie
Definícia: starší termín označujúci emitenta či adresáta mediálnych posolstiev
Zdroj: Valček, P.: Slovník teórie médií A – Ž. Bratislava: Literárne informačné centrum 2011.

Kontext: Komunikátor nemôže byť v bezprostrednom styku s recipientmi, ktorí sú anonymní či bližšie necharakterizovaní (pokiaľ ide o vzdelanie, pohlavie, sociálne postavenie a záujmy či záľuby) a disperzní (teda priestorovo rozptýlení, lebo sa nenachádzajú na jednom mieste).
Zdroj kontextu: Vojtek, J.: Úvod do organizácie redakčnej práce a redigovania, Bratislava: Univerzita Komenského 2000.
Príbuzné termíny: komunikát, komunikácia
URL: http://sk.wikipedia.org/wiki/Komunik%C3%A1tor