komerčné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, skladovanie
Definícia: výrobky a komerčné zásoby určené na predaj, t. j. všetky zásoby v obchodných skladoch
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Priamo ich kontroluje a preberá za ne zodpovednosť obchodný manažment.