koeficient expedovanej hodnoty

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: výrobné náklady, logistika, tovary a služby
Definícia: podiel celkových nákladov a celko­vej hodnoty tovaru prichystaného v expedícii
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.