know-how¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: poznatky, informácie, skúsenosti a vedomosti z rôznych, najmä hospodárskych, oblastí, ktoré sú vyjadrené vo forme umožňujúcej ich vnímanie a poznanie
Zdroj: Vojčík, P. a kol. 2012. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, s.r.o., 2012.

Poznámka: Zároveň tieto nie sú všeobecne známe a ani dostupné, sú užitočné pre užívateľa, využiteľné tretími osobami a majú svoju hodnotu.