klasifikácia produktov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, výroba, tovary a sluzby
Definícia: združovanie polo­žiek do skupín podľa fyzických a ďalších znakov v záujme uľahčenia riešení logistického reťazca a lepšej komunikácie s dodávateľmi aktívnych prvkov, ktoré sa majú použiť v jednotlivých článkoch logistického re­ťazca
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: product classification
Poznámka: Takéto zatriedenie vytvára možný zá­klad na riadenie logistického reťazca.