klasifikácia GUS

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia
Definícia: klasifikácia výrobkov v rámci logistických reťazcov využívajúca zatriedenie do troch kategórií na účely kontroly tovarového toku a kontroly stavu a pohybu zásob
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: GUS classification
Poznámka: Kritériá zatriedenia zohľadňujú aplikáciu produktu vo výrobných postupoch.