kasko

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, doprava, poistenie
Definícia: poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Používa sa pri poistení do­pravného prostriedku v doprave (predovšet­kým námornej a leteckej).