kargo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, doprava
Definícia: názov nákladu pri preprave
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: cargo
Poznámka: Použí­va sa predovšetkým na označenie tovaru pre­pravovaného po mori alebo letecky. Výraz sa využíva pri uzatváraní poistky prepravovaného tovaru.