kapitálové náklady

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: kapitálové náklady
Definícia: náklady príležitostí zodpovedajúcich návratnosti prostriedkov, ktoré by podnik získal, keby ich investoval iným spôsobom a neboli by viazané v zásobách
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Za kapitálové náklady možno považovať aj náklady súvisiace s obstaraním finančného kapitálu na obstaranie/nákup zásob.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: náklady viazanosti obežných prostriedkov v zásobách
Cudzojazyčný ekvivalent: en: capital costs, en: capital charges