kalkulácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, cenová politika
Definícia: činnosť, ktorej cieľom je zistiť skutočné alebo plánované náklady a ostatné zložky ceny pripadajúce na kalkulačnú jednotku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Najčastejšie používanou formou kalkulácie sú prepočty, orientované na zistenie alebo stanovenie nákladov na konkrétny výrobok, prácu alebo službu, ktoré sú predmetom predaja externým zákazníkom.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Synonymum: kalkulácia ceny
Cudzojazyčný ekvivalent: en: calculation, de: Preisberechnung (der), en: price calculation