kalcit

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii)

Oblasť: Mineralógia
Definícia: minerál s chemickým vzorcom CaCO3, kryštalizujúci v trigonálnej sústave, patriaci medzi karbonáty
Zdroj: Ozdín, D. - Uher, P.: Slovenské názvy minerálov. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2002.