každodennosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: súhrn všedných, pravidelne sa opakujúcich, a preto predvídateľných ľudských činností, ktoré sú základom života jednotlivcov, malých skupín a takto sprostredkovane celej spoločnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Podľa nej totiž prirodzeným prostredím subjektívneho životného sveta je každodennosť a z nej vyrastá individualita tým, že táto každodennosť sa stáva z existencie osebe existenciou pre nás.
Zdroj kontextu: Mészáros, O.: Marxistická filozofia v maďarsku po roku 1945. In: Filozofia, roč. 67, č. 10, 2012, s. 785 - 804.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: everydayness
Poznámka: Každodennosť je v teóriach Adorna, Horkheimera, Lukácsa a Marcuseho vykreslená ako priestor odcudzenia moderného človeka. Teoretici Michel de Certeau a John Fiske stotožňujú priestor každodennosti s populárnou kultúrou, ktorá je výrazom rezistencie voči normatívnym tlakom modernej spoločnosti.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%BEdodennos%C5%A5