intermodalita

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, doprava
Definícia: schopnosť dopravných systémov kombinovať viac druhov dopravy na jednej trase, čo má základný význam pre rozvoj konkurencieschopných alternatív k cestnej doprave
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.