intermodálna preprava

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: preprava tovaru v tej pre­pravnej jednotke alebo cestnom vozidle, ktorá postupne použije rôzne druhy dopravy bez ma­nipulácie so samotným tovarom pri zmene dru­hu dopravy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: multimodálna preprava
Príbuzné termíny: intermodálna logistika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intermodal transport