intenzifikačné frazémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: V českej frazeologickej teórii J. V. Bečku jeden z funkčných typov frazém, ktorého podstata spočíva v tom, že sa jedna zo zložiek vyjadruje veľmi výrazným, frapantným výrazom. To ovplyvňuje celý význam frazémy, takže jednotka takéhoto typu pôsobí ako expresívny, nápadný prostriedok. Porov.: byť hladný ako vlk, závratná hĺbka, ticho ako v hrobe, mať hrošiu kožu, pohybovať sa niekde ako slon v porceláne, robiť z komára somára (slona), spať ako zarezaný, písať ako kocúr, bežať odušu (spasenú) atď.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/