intelektuálne frazémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Frazeológia obrazne spriezračňuje nielen externé životné a prírodné situácie, ale aj ľudské vnútro a v tom aj charakteristické polohy v procese poznania, myslenia, morálneho hodnotenia a rozhodovania, napríklad špecifické postupy argumentácie, zdôvodňovania, extrapolácie, falzifikácie, potvrdzovania, momenty výhrad, prípustok, podmieňovania, náhodnosti, neistoty, oslabenia, či "pritvrdenia" téz, koncepčné obraty v myslení, spochybňovanie a oslabovanie vývodov, prípadne rezervovanosť k nim. Takéto "myšlienkové zvraty", "intelektualizmy" sa niekedy používajú len kvôli efektu, ako vonkajškový symptóm vedeckosti, čo vyznieva ako intelektuálsky či scientistický snobizmus. Často to bývajú kalky z iných jazykov.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/