integrovaný veľkoobchod

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: spojenie veľkoobchodu s maloobchodom
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: veľkoobchod, veľkoobchodník
Cudzojazyčný ekvivalent: en: integrated wholesaling