informatika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: informačná veda, informačná technológia, počítačové systémy
Definícia: veda o získavaní, ukladaní a automatizovanom (počítačovom) spracovaní digitálnych dát
Zdroj: PODĽA: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 4. vyd. 2003.

Synonymum: počítačová veda, veda o počítačoch
Príbuzné termíny: teória informácie, informácia¹, informácia², bit, dáta, údaje, znalosť, informačná technológia, informačná a komunikačná technológia, informatizácia, počítačové inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, dátová veda, počítačová gramotnosť, digitálna gramotnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: informatics, en: computer science, cs: informatika
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Informatika