indukčné riadiace systémy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: systémy využívané na ria­denie cesty vozíkov bez vodičov prostredníctvom striedavého magnetického poľa, vytváraného vo­dičom v podlahe a rozoznávaného indukčnými cievkami vozíka
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: inductive guide systems