individuálne označovanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing
Definícia: využívanie samostatnej značky pre jednotlivé produkty bez použitia skupinovej značky, ktorá by ich spájala s ostatnými značkami firmy
Zdroj: PODĽA: American Marketing Association: Dictionary of Marketing Terms. Illinois: NTC Business Books 1995.

Príbuzné termíny: individuálna značka
Cudzojazyčný ekvivalent: en: individual branding