individuálna ponuka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, tovary a služby
Definícia: objem tovarov a služieb jedného výrobcu
Zdroj: PODĽA: Šlosár, R. - Šlosárová, A. - Majtán, Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. Bratislava: SPN 1996.

Príbuzné termíny: tovar, služba