inštitucionálny obchod

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: obchod vykonávaný tými inštitúciami, ktoré sú zapísané do obchodného registra ako obchodné inštitúcie
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Synonymum: organizačný obchod
Cudzojazyčný ekvivalent: en: institutional conception of trade