imidž firmy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing
Definícia: predstava, obraz či symbol podnikateľského subjektu alebo objektu, ktoré pôsobia v trhovom priestore a ovplyvňujú myslenie a konanie zástupcov ponuky aj dopytu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: corporate image